1S.BADMINTUEEL_BC ARGUS_2016 - page 19

d ’ n hadeejer
19
OntstaanBCArgus
Hoehetbegon
In 1972 besloten 4 vrienden om in de stokzaal in Dinther badminton te gaan spelen.
Deze vier vrienden waren Jo Putmans, Annie van Aarle, Wil van Oss en Marian Coppens.
De zaal was klein en er was dan ook maar ruimte om 1 baan aan te leggen. De spelers
moesten zelf de belijning aanbrengen en ook de palen en het net aanschaffen.
Tot die tijd was er in het dorp geen binnensport cultuur. Het past in het tijdsbeeld dat
er een verruiming van het sportaanbod kwam door de opkomst van diverse zaalspor-
ten. Badminton was er een van. De opkomst van de sport en de binnensporten zoals
badminton in het bijzonder vertaalde zich ook in de maatschappij. De opkomst van
het concept van “sporthuis centrum” betekende dat sport een onderdeel werd van de
vrije tijdsbesteding en het recreëren van veel gezinnen.
De basis van de club lag binnen de oranjewijk. De club kende een voorspoedige start
en al snel groeide het aantal leden. Zeker nadat sporthal de Tol gereed kwam, met
maar liefst 4 badmintonbanen groeide de club enorm. In 1974 telde de club al 57 leden
en in 1982 maar liefst 160 leden. Een wachtlijst was het gevolg. Ook waren er in 1975
enkele leden bereid om 9 jeugdleden te gaan trainen en begeleiden waardoor deze
groei mede verklaard kon worden. Inmiddels waren er in tal van andere plaatsen initi-
atieven om een badmintonclub op te richten. BC Argus heeft besloten om zich aan de
sluiten bij de regionale Bossche Badmintonbond.
De vereniging heeft tot op heden altijd de maandagavond als clubavond gekend. Op
deze avond trainen zowel de jeugd als de senioren. In 1974 werd de eerste keer een
uitwisseling gehouden met de badmintonclub uit St Michielsgestel. Later is besloten
om deel te gaan nemen aan de senioren competitie. Hiertoe werd een trainer aange-
trokken. De eerste was Cor Gevers, later gevolgd door tal van andere trainers bij zowel
de jeugd als bij de senioren.
Van een wachtlijst is momenteel geen sprake meer. Zeker nadat de vereniging voor de
derde keer is verhuisd.
Vanaf heden maken we gebruik van de Bernrode zaal met maar liefst 6 banen.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28
Powered by FlippingBook