1S.BADMINTUEEL_BC ARGUS_2016 - page 23

Badminton: een zeer
intensieve topsport
Wetenschappelijke studies heb-
ben voorts uitgewezen dat tij-
dens een badmintonwedstrijd
van drie sets, die gemiddeld zo’n
45 minuten duurt, de shuttle 20
minuten in spel is. Binnen deze
tijdspanne verandert de speler
ten minste 350 maal van richting
en slaat hij de shuttle ongeveer
400 keer, waarvan 150 keer met
een volledige armzwaai. In dub-
belspel wordt de shuttle vaak 40
tot 50 maal geslagen binnen de
20 seconden, dat is 2,5 maal per
seconde of een slag om de 0,4
seconden! De snelheid van de
shuttle tijdens een smash heb ik
al vermeld, maar bedenk hierbij
dat tijdens een rally meermaals
gesmasht wordt.
We kunnen ook een Wimbledon
finale vergelijken met een finale
van het WK badminton. De Wim-
bledonfinale duurde 198 minu-
ten, de badmintonfinale 76 mi-
nuten. De tijd dat de bal en de
shuttle effectief in spel waren
bedroeg 18 respectievelijk 37 mi-
nuten. De intensiteit van het spel
was bij de tenniswedstrijd dus 9
% en bij de badmintonwedstrijd
bijna 49 %!
De tennisspeler sloeg de bal in
totaal 1004 keer, de badminton-
ner 1972 keer. De tennisser liep
ruim 3 kilometer, terwijl de bad-
mintonner ruim 6 kilometer af-
legde. De badmintonspeler liep
dus dubbel zo ver in de helft van
de tijd en haalde bovendien het
dubbele aantal slagen. Om op
professioneel niveau te badmin-
tonnen moet men dan ook in top-
conditie zijn.
SNELHEIDSMETINGEN SHUTTLES
De top vijf snelheden gemeten bij officiële wedstrijden opgenomen door
Hawk-Eye Innovations:
Heren enkelspel
Lee Chong Wei (Maleisië) 408 per uur (Hong Kong Open 2015)
Jan O Jorgensen (Denemarken) 407 k per uur m/u (Malaysia Open 2016)
Viktor Axelsen (Denemarken) 404 per uur (Japan Open 2015)
Parupalli Kashyap (India) 401 per uur (Japan Open 2015)
Lin Dan (China) 401 per uur (Japan Open 2015)
Vrouwen enkelspel
Ratchanok Intanon (Thailand) 372 per uur (Malaysia Open 2016)
Tai Tzu Ying (Taiwan) 360 per uur (All England 2016)
Wang Yihan (China) 359 per uur (Malaysia Open 2016)
Saina Nehwal (India) 357 per uur (All England 2016)
Carolina Marin (Spanje) 356 per uur (All England 2016)
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28
Powered by FlippingBook