1S.BADMINTUEEL_BC ARGUS_2016 - page 24

JUBILARISSEN
GEHULDIGDBIJ
BADMINTON-
VERENIGINGBCARGUS
Dit jaar was de jaarlijkse feestavond op 2 april bij café
zaal de toren. We hadden muziek van Discotheek sa-
luti prosit. De feestavond was goed bezocht door
onze leden en hun partners. Halverwege de avond
hebben we de jubilarissen van het afgelopen seizoen
gehuldigd. We hebben veel bij kunnen praten en het
was opnieuw een geslaagde avond. Nu hopen we op
17 september op eenzelfde opkomst op de bindings-
activiteit van BC Argus. Op die avond willen de onder-
linge band verstevigen en zo het clubgevoel sterker
maken.
30jaar
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28
Powered by FlippingBook