1S.BADMINTUEEL_BC ARGUS_2016 - page 9

d ’ n hadeejer
9
Trainingvoorrecranten
encompetitie-
Spelers
We zijn in het najaar gestart op proef gestart met een
trainer. Deze geeft les en training aan zowel de recrean-
ten/beginners en de competitiespelers. Het deelnemen
aan de training is optioneel. Wel vragen we een kleine
vergoeding voor deelname aan de training. Deze wordt
tegelijk met de contributie geïnd via de machtiging.
Onlangs hebben we in het bestuur besloten om ook
het komende seizoen met deze trainer, John vd Ven
door te gaan. De leden die het afgelopen half jaar heb-
ben getraind zijn unaniem vol lof over de trainer. Het is
duidelijk een meerwaarde voor de club en de leden dat
we professionele training aanbieden.
Inmiddels is in overleg met de ouders besloten dat de
inzet van deze trainer bij de tweede jeugdgroep zinvol
is.
Maandag avond:
Uiteraard zijn de leden van de donderdagochtend ook
welkom, ook om te op maandagavond te komen mee-
spelen of te trainen!
Voor de duidelijkheid;
we spelen in zaal Bernrode,
Abdijstraat 36, 5473 Heeswijk Dinther!
Bc-Argus biedt training aan tegen een kleine vergoe-
ding. Deze training is op maandagavond en vind plaats
tussen 20:30 en 22:30 in 2 blokken. Elk blok duurt 3
kwartier.
Een blok voor de training van beginners/recreanten en
een blok voor de training van gevorderden/competitie
spelers. Deze blokken worden om de week gewisseld.
Even weken van het jaar:
Blok 1 (van 20.30 tot 21.15 uur) gevorderde spelers/
competitiespelers
Blok 2 (van 21.15 tot 22.00 uur) beginnende spelers/re-
creanten
Oneven weken van het jaar:
Blok 1 (van 20.30 tot 21.15 uur) beginnende spelers/re-
creanten
Blok 2 (van 21.15 tot 22.00 uur) gevorderde spelers/
competitiespelers
De training kost 40 euro per jaar en als je deze wenst
wordt deze in 2 keer via de bestaande automatische in-
casso geïncasseerd.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...28
Powered by FlippingBook