1S.BADMINTUEEL_BC ARGUS_2016 - page 21

Het fijne van badminton is dat je meteen
al een leuk partijtje kunt meespelen. Het
maakt niet uit of je een geoefende of een
beginnende speler bent. Leeftijd doet er
ook al weinig toe. Aan gezonde lichaams-
beweging, ontspanning en gezelligheid
heeft iedereen behoefte. Het enige wat
je nodig hebt is een gezellige vereniging.
Badmintonclub Argus in Heeswijk- Din-
ther biedt je dat allemaal.
Prima voor je conditie
Badminton is niet alleen een fascinerende
sport, maar het is ook prima voor je gezond-
heid. Al je spieren moeten hierbij gebruikt
worden. Dat is goed voor mensen die in con-
ditie willen komen en blijven. En natuurlijk
voor iedereen die wat aan de lijn wil doen.
Speel gewoon een keertje mee
Als je meespeelt merk je pas echt dat bad-
minton een mooie sport is. Het is geen pro-
bleem als je nog geen racket hebt.Wij zorgen
wel voor een racket waarmee je meteen al
een partijtje met ons mee kan spelen. Twijfel
je nog? Dan kun je drie weken lang op proef
meespelen.
Wil je meer weten? Er is altijd wel iemand in
de zaal die al je vragen kan beantwoorden.
Afgesproken dat je eens bij ons langs komt.
Badminton,een
fantastisch
leukesport
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28
Powered by FlippingBook