1S.BADMINTUEEL_BC ARGUS_2016 - page 25

d ’ n hadeejer
25
DANKAANONZE
SPONSORS!
De afgelopen 3 seizoenen kende BC Argus een hoofdsponsor in het bedrijf Green Max van eigenaar Eric
van Oss. Hij draagt onze vereniging een warm hart toe, mede door het feit dat onze vereniging destijds
is opgericht door zijn moeder.
Mede dank zij een behoorlijke financiële bijdrage vanuit Green Max konden we onze leden en compe-
titieteams van een mooie outfit voorzien. Nogmaals grote dank vanuit BC Argus voor deze ondersteu-
ning vanuit Green Max. Uiteraard zijn we ook ondernemersbelang dankbaar voor de financiële bijdrage
de afgelopen jaren.
In het afgelopen seizoen is in een verkennend gesprek met Eric duidelijk geworden dat hij als sponsor
een bijdrage wil blijven leveren, maar hij is van mening dat we als vereniging daarin moeten verbreden.
Zo zijn we in het bestuur gaan nadenken over een sponsorplan wat de komende jaren tot een structure-
le bijdrage zou moeten leiden. Dit is nodig om onze ambities in de toekomst te kunnen verwezenlijken.
Zo willen we de jeugdafdeling structureel op een hoger plan gaan brengen door meer speelavonden
aan te bieden, training te faciliteren en het spelen van competitie. Dit geldt ook voor de senioren van
BC Argus
Ook zijn we als bestuur voorbereidingen aan het treffen om de badmintonsport te promoten aan de
ouderen van de gemeente Bernheze en Heeswijk-Dinther in het bijzonder. We streven het ontstaan van
de afdeling “Fifty fit” na.
De badmintonsport in Heeswijk-Dinther is het afgelopen jaar versterkt. Niet alleen kennen we specta-
culaire groeicijfers; bij de senioren op maandag is een groei van 24% gerealiseerd. Bij de jeugdgroepen
is een groei van 10% gerealiseerd en het komende seizoen zal deze groei doorzetten naar 20%. Ook het
aantal competitie teams is gegroeid. Het spelniveau is door het aanbieden van extra speelavonden en
trainingen ook aanzienlijk verbeterd. Dit blijkt uit het gegeven dat maar liefst 3 van de 4 teams het afge-
lopen seizoen kampioen zijn geworden binnen de regionale bond.
We hopen dan ook met de medewerking van onze leden en de regionale ondernemers de doelen uit
het sponsor en het beleidsplan te realiseren.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28
Powered by FlippingBook