1S.BADMINTUEEL_BC ARGUS_2016 - page 26

26
d ’ n hadeejer
TEAMINDELING
SEIZOEN
2016/2017
Overlegmetbestuur
encompetitiespelers
Senioren
Team 1:
Daisy van den Berg
Danny Voets
Mike Voets
Paul van Wijnen
Team 2:
Debby van Uden
Kelly van de Wetering
Elwin van Roessel
Roel Timmers
Ton de Visser
Team 3:
Wendy Blommers
Mariëtte van de Steen
Bas van der Sangen
Peter Verhoeven
PimWillems
Team 4:
Kim Donders
Dorothé Gevers
Corien Priems
John Blommers
René van Doorn
Marc van der Steen
Jeugd
Team 1:
Anne van de Greef
Suze Loomans
Stijn van de Broek
Bram van de Greef
Stef Selten
Team 2:
Michelle Deckers
Lotte van de Greef
Femke van Venrooij
Juul van de Heuvel
Dylan van de Laar
Janick Pruimboom
Maandag 25 juli
is overleg gevoerd tussen het bestuur
en de leden die dit seizoen seniorencompetitie gaan spe-
len. Hierbij is de visie vanuit het bestuur vertaald naar deze
groep.
Uitgangspunt is dat de maandagavond de speelavond is
waarop recreatief en samenspelen voorop staan. Ook is
deze avond ingericht voor deelname aan de training voor
zowel recreatieve en competitiespelers. Vanuit het gege-
ven dat de zaalcapaciteit beperkt is, kan er maar 1 compe-
titieteam op maandagavond thuis spelen. Hierdoor spelen
de 4 teams ook wedstrijden op donderdagavond (tot de
herfstvakantie) en op vrijdagavonden (tot en met april). De
teams hebben hierover gezamenlijk besloten dit uitgangs-
punt van het bestuur te onderschrijven. Hierbij kan een be-
roep worden gedaan op de recreatieve spelers om een keer
in te vallen.
Mocht je hiertoe bereid zijn, geef dat dan te kennen aan
het bestuur. Natuurlijk zijn we als club er trots op dat we
het komend seizoen met 4 senioren en 2 junioren teams
gaan deelnemen aan de BBF competitie. We willen onze le-
den dan ook nadrukkelijk uitnodigen om ook badminton in
competitieverband te gaan spelen.
Verder is er nog gesproken over een nieuw clubtenue. Ook
hier is gezamenlijk besloten dat ieder voor eigen rekening
een nieuw clubtenue zal aanschaffen (shirt en broek). Een
aantal competitiespelers zal hiertoe een voorstel doen naar
de andere leden.
Zie hiernaast de samenstelling van de teams.
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28
Powered by FlippingBook