1S.BADMINTUEEL_BC ARGUS_2016 - page 18

18
d ’ n hadeejer
Donderdagochtend
aan
hetwoord!
De leden van de donderdagochtend groep
mogen natuurlijk ook meespelen op de
avonden van BC Argus. Ze zijn daarbij ook
uitgenodigd om mee te komen trainen op
maandagavond. Dit uiteraard tegen een
kleine vergoeding. De groep traint al jaren
met elkaar. Momenteel krijgen zij les en on-
dersteuning door Frans Jacobs. Het is goed
en belangrijk dat de verschillende afdelingen
van BC Argus elkaar ontmoeten op de speci-
ale avonden zoals het husseltoernooi en het
kalkoenbouten toernooi.
We hopen nog steeds dat we deze groep
kunnen laten verhuizen naar de bernrode
zaal. Het onderlinge clubgevoel zal door het
gebruik van de pantry daar verder versterkt
kunnen worden. Dit zal het komende seizoen
nog niet mogelijk zijn, zo blijkt uit contacten
met de gemeente Bernheze. Tot die tijd mo-
gen de dames op de koffie in de kleedkamer
bij de heren.
Donderdagmorgen om kwart voor 9 mensen komen binnen
gedruppeld. We trainen onder leiding van Frans Jacobs die ons
allemaal een beetje spieren op laat rekken om blesures te voor
komen, wel nuttig.
Na wat nieuwtjes te hebben uitgewisseld, soms echt een kippen-
hok aan de dames kant. Maar we hebben ook 3 hanen in ons mid-
den n.l Frans, Jan en Piet, zonder die drie kunnen we niet!!
Eerst van start omwat in te slaan en daarna gezellig een spelletje
badminton om het kwartier wisselt iedereen van baan. Dat levert
helaas altijd mening verschillen op, niemand weet precies hoe
het moet?!
Kwart voor 10 staat de koffie en thee klaar in het kleedlokaal van
de heren omdat de kantine niet meer open gaat.
Verjaardagen worden altijd gevierd met ijs, gebak, koek of iets
anders lekkers.
We zingen dan ook uit volle borst LANG ZAL ZIJ OF HIJ LEVEN!
Weer starten om 10 uur daar let Frans streng op tijd = tijd.
Dan om kwart voor 11 is het eindtijd en keert iedereen weer te-
rug naar huis. We hebben veel lol samen en het is erg gezellig
onder elkaar.
Kort geleden hebben we nog nieuwe gezichten mogen begroe-
ten, maar nieuwe aanwas is ook altijd welkom.
Ook buiten HaDe komen dames badmintonnen die hebben er
een ritje voor over van uit Berlicum en Nuland.
Ook een toernooitje is altijd erg leuk maakt het spannend.
Dus een goede reden om goed te bewegen, voelen we ons goed
bij.
De donderdagmorgen badmintonclub!
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,...28
Powered by FlippingBook