1S.BADMINTUEEL_BC ARGUS_2016 - page 11

d ’ n hadeejer
11
Ikhouvanbadminton!
Voor het tweede jaar heb ik, Bart-Jan den Hollander, bij
BC Argus een kennismakingscursus‘Badminton’mogen
verzorgen. Met tussen de 25 en 30 kinderen een groot,
groot succes. Mede dankzij het enthousiasme van BC
Argus en de begeleiders/trainers een mooie promotie
voor de badmintonsport.
Jeugdtrainers-express
De opzet van de kennismaking kwam uit het nieuwste
initiatief van CHESP / Ik hou van badminton, namelijk
de jeugdtrainers-express. Een opleiding voor trainers,
ouders, geïnteresseerden om de allerjongste jeugd op
een goede manier op te vangen en te trainen.
Altijd beginnen met een teambespreking. Kernwoor-
den ‘Winnen doe je nooit alleen’, ‘It’s never me it’s al-
ways We’, ‘Dat wil ik ook kunnen!’, ‘Iedereen speelt met
iedereen’ .. allemaal uitspraken om tot een perfecte ma-
nier van samenwerken te komen.
Een warming-upwaar bewegen, bewegen en bewegen
centraal staat. Want ‘bewegen’ is alleen geen natuurlijk
proces meer bij de jongste jeugd. Loopscholingsoefe-
ningen zijn daarom perfect om controle over het
lichaam te krijgen.
De eerste oefeningen om controle over de shuttle te
krijgen. Lekker overslaan en gelijk daarna weer aan de
slag met gooien, mikken en plaatsen.
Deze mix van overslaan, oefeningen en weer overslaan
is ideaal om iedereen optimaal te laten bewegen. De
time-outs tussendoor moeten voor het plaatje zorgen
waardoor de kinderen denken ‘dat wil ik ook kunnen!’.
Natuurlijk sluiten we daarna weer af met een team-
bespreking en voordat de kids naar huis gaan met een
‘high five’.
Ik hou van badminton
De eerste lessen voor (nieuwe) kinderen zijn zo belang-
rijk. Het is een visite kaartje. Daarom is het top dat BC
Argus zo serieus met het badminton bezig is. Ik hoop
van harte dat ze dat enthousiasme weten over de bren-
gen op heel Heeswijk-Dinther, de Bossche Badminton
Federatie en…
Veel plezier met z’n allen en laat de shuttle vliegen,
waar je ook bent deze zomer.
Groet,
Bart-Jan
Ook dit jaar hebben we als vereniging nieuwe jeugdleden geworven door een badmintonclinic voor de jeugd
vanaf groep 3 te laten verzorgen door CHESP. Dit is een bedrijf van Bart Jan den Hollander, een professioneel
badmintontrainer. We hebben maar liefst 1500 flyers verspreid op de basisscholen van Heeswijk, Dinther,
Vorstenbosch, Loosbroek en Nistelrode. Dit jaar zijn er bijna 20 kinderen gekomen naar deze clinic. Dat is fors
meer dan het aantal deelnemers aan de Kids zomer badmintonweken van vorig jaar. Een hele prestatie van
Bart Jan den Hollander en zeker ook van onze jeugdbegeleiders om dit allemaal op een goede en positieve
manier te ondersteunen. Deze jeugdclinic willen we afsluiten met een ouder kind toernooi op 18 juli in sport-
hal de Zaert. We hopen op een volle bak, nieuwe leden voor de jeugdafdeling enwie weet zijn er nog sportieve
ouders die zich uitgedaagd voelen om bij de senioren te komen badmintonnen.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...28
Powered by FlippingBook