BC Argus wil een veilige badmintonvereniging zijn, waar iedereen met plezier kan sporten en zich thuis voelt binnen de vereniging. Met elkaar doen we er alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.


De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft helaas uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen. Binnen BC Argus willen wij dit graag voor zijn. Melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling voorkomen wordt. Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen BC Argus twee vertrouwenscontactpersonen zijn aangesteld. Zij fungeren als een centraal aanspreekpunt. Bij de vertrouwenscontactpersonen kun je terecht met alle vragen over ongewenst gedrag, ook met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders.

Voorbeelden

Situaties waarvoor je terecht kunt bij een vertrouwenscontactpersoon:

 • pesten en gepest worden
 • machtsmisbruik en verbale agressie
 • het gevoel dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
 • grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart
 • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
 • de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
 • twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat)
 • iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
 • het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF-meldpunt met je vragen, je twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF-meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut). Of je kunt contact opnemen met de GGD Hart voor Brabant 088-3686813.

Wie zijn onze vertrouwenscontactpersonen?

Henk Voets

Henk Voets.

Ik ben vader van 2 kinderen en grootvader van 3 kleinkinderen. Ik speel sinds 1986 badminton bij BC Argus. Ik zie BC Argus niet alleen als een sportvereniging maar ook als een club van mensen die naast de sportieve prestaties ook sociale contacten en een goede onderlinge sfeer erg belangrijk vindt. Ik hoop door mijn rol als VCP er toe bij te dragen dat iedereen, geen enkele uitzondering daargelaten, zich veilig en comfortabel blijft vinden in deze club.

Ik heb in 2019 de cursus vertrouwencontactpersoon doorlopen van de NOC/NSF Academie voor Sportkader.

Francis van Venrooij

Francis van Venrooij.

Ik ben getrouwd en ben moeder van twee kinderen. Ik badminton zelf niet maar zit af en toe als supporter van onze dochter op de tribune bij BC Argus. Ik werk als maatschappelijk werker en heb dan vaak te maken met mensen die in een lastige situatie zitten met een breed scala aan problematiek. We gaan dan in gesprek en samen denken we na over wat er nodig is. Vanzelfsprekend ga ik vertrouwelijk om met informatie.
Ik ben vertrouwenscontactpersoon bij BC Argus en bij VV Heeswijk, omdat ik het belangrijk vind dat mensen een aanspreekpunt hebben als er vervelende dingen voorvallen, zodat deze zo snel mogelijk aangepakt kunnen worden.

Ik heb in 2020 de de cursus vertrouwencontactpersoon doorlopen van de NOC/NSF Academie voor Sportkader.


Contact

Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met je naam. Een korte omschrijving van je vraag/klacht/melding mag maar hoeft niet. Er zal dan contact met jou worden gezocht om bijvoorbeeld een afspraak te maken. Indien gewenst kun je ook aangeven met welke vertrouwenscontactpersoon je contact wilt.
Misschien denk je dat jouw situatie niet ´ernstig´ genoeg is, maar alles wat jij ervaart als ongewenst is een situatie om te bespreken. Voel je daarom vrij om daarover één van de vertrouwenscontactpersonen aan te spreken. Wij zijn er voor jou!


Wat doet een vertrouwenscontactpersoon (VCP)?

 • Eerste opvang van leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hierover willen praten.
 • Aanspreekpunt voor (bestuurs-)leden, donateurs, ouders, vrijwilligers en werknemers van de vereniging voor problemen binnen en eventueel buiten de vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag.
 • Samen met melder kijken welke mogelijkheden er zijn of welke acties ondernomen kunnen worden om tot een oplossing te komen.
  Daarbij kijkt de VCP naar wat de melder zelf kan doen of wie daarbij ingeschakeld kan worden.
 • Doorverwijzen en daarbij eventueel advies en/of ondersteuning bieden.
 • Anonieme registratie van meldingen en anonieme rapportage aan het bestuur van de vereniging.
 • Gevraagd en ongevraagd geven van adviezen en aanbevelingen aan het bestuur van de vereniging ter voorkoming van ongewenst gedrag.

Vertrouwelijkheid

De VCP heeft een geheimhoudingsplicht. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat hier alleen met derden over gesproken wordt met toestemming van de melder. Uitzondering vormen zeer ernstige situaties. Als er sprake is van (verdenking) van misdrijven zal de VCP ook zonder toestemming van de melder de politie of een andere geëigende instantie inschakelen.

 


Share this page