1S.BADMINTUEEL_BC ARGUS_2016 - page 7

d ’ n hadeejer
7
Ook instappen? De volgende
badmintoninstapweken staan
weer gepland vanaf 12 sep-
tember.
Tegelijk kon de jeugd van het
lager onderwijs instappen via
de jeugdclinic“kids zomerbad-
minton”. Hierbij konden maar
liefst 20 kinderen 5 weken lang
kennis maken met de sport en
de club in een jeugdclinic on-
der leiding van een landelijk
bekende
trainer. De jeugd afdeling van
BC Argus pakte aansluitend
aan de “kids zomerbadmin-
ton” ook dit jaar weer groots
uit met een drukbezocht ou-
der-kind toernooi. Opvallend
veel talent zagen we. Niet al-
leen bij de kinderen maar ze-
ker ook bij de ouders.
Wil je instappen bij de jeugd of
senioren van BC Argus? Meld
je dan aan via de mail:
We zorgen voor de rackets en
shuttles. Tijd voor een goed
voornemen na de zomer!
Badmintonclub BC Argus uit Heeswijk-Dinther, wil graag een uitdaging bie-
den aan de inwoners uit Bernheze. Iedereen weet dat een gezonde levens-
wijze goed is voor je lichaam en geest. Bewegen is daarbij essentieel. Voor
wie het lastig is om de motivatie te vinden en vol te houden willen we een al-
ternatief bieden. Door een spel te spelen omde winst zul je zien dat je vanzelf
tot het uiterste gaat. Badminton is uiteraard een bijzonder leuke spelsport.
Behendigheid, teamwork, techniek maar ook tactiek zijn hierin belangrijk.
Deze sport is snel aan te leren en relatief goedkoop. Wij van BC Argus houden
meerdere malen per jaar onze “badminton instapweken”. Tijdens deze we-
ken mag je vrijblijvend kennismaken met de badmintonsport en onze ver-
eniging in het bijzonder. We bieden daarbij gratis training aan tijdens deze
weken, gratis spelmateriaal zoals shuttles en rackets en (voor wie wil) een
gezellige nazit.
We hebben als vereniging verschillende afdelingen. Naast de seniorenaf-
deling op maandag en donderdagavond, spelen we ook met een gezellige
groep senioren op donderdag ochtend.
De jeugdafdeling kent twee groepen namelijk de minioren / pupillen groep
en de junioren. Beide groepen worden begeleid door gedreven en betrok-
ken jeugdbegeleiders. Ook is een trainer aanwezig die het spelniveau om-
hoog brengt.
Je kan bij ons natuurlijk op recreatief niveau spelen, maar ook gaan voor het
spelen van competitie.
Ook kampioen willen worden bij BC Argus? Dat kan natuurlijk. Zoals velen
gezien hebben waren er vanaf 13 juni tot aan de zomervakantie de “bad-
minton instap weken” georganiseerd. Hierbij kan je maar liefst 5 weken lang
kennis maken met de sport en de club. Ook deze keer waren de instapweken
een daverend succes door een aantal nieuwe leden.
Team3
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...28
Powered by FlippingBook