1S.BADMINTUEEL_BC ARGUS_2016 - page 5

Ik hoop u eens met een badmintonracket in de hand
te mogen ontmoeten
In dit clubblad vindt u achtergrond en feiten over de badminton-
sport in het algemeen en informatie over onze vereniging. We bie-
den nu al meer dan 40 jaar deze sport aan in Heeswijk -Dinther.
BC Argus is geen grote vereniging maar wel een groeiende en een
speciale binnensport vereniging. We willen graag nieuwe leden
ontmoeten en aan onze vereniging binden. Hiervoor is steun van-
uit de lokale gemeenschap noodzakelijk.
Daarom zijn we ook dankbaar voor de sponsoring vanuit de lokale
bedrijven die deelnemen aan het lokale Ondernemersbelang Ha-
Dee. BC Argus bedankt Ondernemersbelang HaDee voor uw finan-
ciële bijdrage aan onze vereniging. Vanuit het bestuur denken we
erover na het komend seizoen badminton-clinics te gaan verzor-
gen voor bedrijven. Dit is een onderdeel vanuit het sponsorplan
van BC Argus.
Daarnaast onze bijzondere dank aan Eric van Oss die met zijn be-
drijf Green Max, onze vereniging een bijzonder warm hart heeft
toegedragen. En tot slot uiteraard ook onze dank aan de begunsti-
gers van BC Argus die zich, op welke wijze dan ook, hebben ingezet
voor BC Argus en natuurlijk de lokale media.
met vriendelijke groet,
Hans Barten
Voorzitter BC Argus Heeswijk Dinther
06-21844302
Voorwoord door
deVoorzitter
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...28
Powered by FlippingBook